torstai 15. lokakuuta 2015

Kohti arvolähtöistä markkinointia

Sosiaalinen media on täynnä neuvoja ja ohjeita kuinka yrittäjien tulisi näkyä ja kuulua jatkuvasti eri sosiaalisen median kanavissa. Vinkit ovat hyvinkin yksityiskohtaisia ja neuvotaan minkälaisia, ja jopa kuinka usein päivityksiä pitäisi tehdä eri medioissa, jotta saisi mahdollisimman suuren näkyvyyden. Isoilla yrityksillä on omat some-osastonsa ja -vastaavansa, mutta esimerkiksi yksinyrittäjän voi olla vaikea löytää aikaa aktiiviselle somettamiselle. Itselläni tulee jopa some-ahdistus, kun mietin, etten pysty toimimaan siellä niin kuin "pitäisi".

Asia on ajankohtainen ja sai minut ajattelemaan mikä onkaan se markkinoinnin peruslähtökohta? Mahdollisimman monta seuraaja ja tykkääjää, vai aito kiinnostus asiakasta kohtaan? Kirjoitukseni avulla voit toivottavasti miettiä omaa markkinointiasi ja toimintaasi...

Philip Kotler, yhdysvaltalainen markkinoinnin isäksikin kutsuttu kansainvälisen markkinoinnin professori määrittelee markkinoinnin seuraavasti: ”Markkinointi on sosiaalinen prosessi, jonka kautta yksilöt ja ryhmät tyydyttävät tarpeitaan ja halujaan vaihtamalla tuotteita ja luomalla arvoa muiden kanssa.”

Käytännössä markkinointia on siis kaikki mitä yritys tekee: tuotteen suunnittelusta, jakelukanavien ja kauppapaikkojen suunnitteluun ja valintaan, hinnoittelusta viestintään ja mainontaan. Markkinoinnin 4P-malli (product, place, price, promotion) on yhä ajankohtainen, mutta siihen on lisätty kolme uutta P:tä (people, process, physical environment). Tärkein lisäys on mielestäni people – ihmiset, eli asiakas.

Jokainen yrityksen työntekijä tekee omalta osaltaan markkinointia ja luo tuotteelle tai palvelulle arvoa yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakaspalvelun ja kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä ilman tuotteen tai palvelun loppukäyttäjää, ei ole kannattavaa yritystoimintaa. Jo tuotesuunnittelun tai palvelun lähtökohtien tulee pohjautua ajatukseen “mitä asiakas tarvitsee?”, ei itse tuotteeseen tai palveluun, jolle luodaan tarve.

Markkinoinnin alkuaikojen tuotelähtöisestä markkinoinnista on siirrytty asiakaskeskeiseen markkinointiin, ja nyt ollaan hyvää vauhtia siirtymässä kohti arvolähtöistä markkinointia. Markkinoinnin kultaisen säännön – asiakas on kuningas – lisäksi on ymmärrettävä, että ihmisiä ei voida enää kohdella pelkkinä kuluttajina, vaan henkisinä ja tuntevina ihmisinä. Oleellista onkin pyrkiä koskettamaan asiakkaiden mieltä ja sydäntä. (Markkinointi 3.0, Kotler 2011)

Nykypäivänä yhteydenpito asiakkaisiin on aiempaa helpompaa esimerkiksi sosiaalisen median avulla. Yrityksen toiminnan tulee olla entistä läpinäkyvämpää – kaikenlainen päälle liimattu vastuullisuus tai epäuskottava maineen kiillotus paljastuvat hyvin äkkiä. Asiakkaita myös palvellaan nykyään sosiaalisen median kanavissa, jolloin inhimillisyys nousee keskiöön ja aito yhteydenpito asiakkaiden kanssa korostuu. Asiakasta onkin syytä pitää yhtenä tärkeimmistä yhteistyökumppaneistasi, jolla on myös suuri vaikutusvalta omiin verkostoihinsa.

Kotlerin Markkinointi 3.0 -kirjasta nousi mielestäni yksi erittäin hyvä pointti, jonka haluan jakaa vielä tähän loppuun: "Markkinoijien ja kuluttajien välinen kahtiajako on aika heittää romukoppaan, sillä markkinoijat ovat myös itse kuluttajia. Ja kuluttajat ovat tänä päivänä yhä vahvemmin myös markkinoijia. Olemme siis samanaikaisesti sekä markkinoijia että kuluttajia."

maanantai 28. syyskuuta 2015

Maailma muuttuu, markkinointi sen mukana

Paljon on muuttunut myös tämän yksinyrittäjän elämässä sitten viime blogikirjoitukseni. Aloitin tänä syksynä markkinoinnin jatko-opinnot Turun kauppakorkeakoulussa Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmassa. Alkoi tuntua siltä, että jotain muutoksia on tehtävä oman uran suhteen, sekä kehitettävä osaamista tässä koko ajan muuttuvassa maailmassa. Alunperin olen koulutukseltani liiketalouden tradenomi (AMK). Valmistuin jo 11 vuotta sitten ja  markkinoinnin ja mainonnan keinot ovat kehittyneet sinä aikana hurjasti...

Nopeaa muutosta tapahtuu koko ajan erityisesti digitalisoitumisen vuoksi – jo pelkästään tekniikka kehittyy kovaa vauhtia ja sitä mukaa tavat markkinoida. Myös meissä itse kuluttajissa tapahtuu muutoksia! Arvostamme eri asioita, kuin vielä 10-20 vuotta sitten, emmekä enää niele markkinointiviestejä mukisematta ja sellaisinaan. Medialukutaitommekin on siis huomattavasti parantunut – tai niin ainakin toivon...

Yksi tämän päivän kuumista sanoista on sisältömarkkinointi. Wikipediassa sisältömarkkinointi määritellään seuraavasti: "Sisältömarkkinointi on internetin ja sosiaalisen median myötä syntynyt markkinointitekniikka, jossa tuotteen tai palvelun kohderyhmälle tuotetaan sen arvostamaa, sille hyödyllistä sekä jatkuvaa ja johdonmukaista markkinointiviestintää ja muuta mediasisältöä sen parhaiten tavoittavissa kanavissa. "

Sisältömarkkinoinnissa tuotetaan siis omalle kohderyhmälle heitä kiinnostavaa sisältöä. Mitä hyödyllisempää (tai viihdyttävämpää) sisältö on, sitä mieluummin viestin vastaanottajat levittävät sitä edelleen omille verkostoilleen. Sisältö voi olla neuvontaa ja käyttövinkkejä, aiheeseen liittyviä uutisia ja videoita, blogeja ja e-kirjoja, testejä ja kilpailuja... mitä tahansa, jonka kohderyhmään kuuluva kokee itselleen kiinnostavaksi. Sisältömarkkinoinnin avulla itse asiakkaat valjastetaan markkinoimaan tuotetta tai palvelua. Joku onkin sanonut sisältömarkkinoinnin olevan nykyajan puskaradio. Ja sitähän se on.

Puskaradio, eli tuttujen suositukset, ovat mielestäni aina toimineet parhaana keinona levittää positiivista mielikuvaa yrityksestä – ja aikaansaada uusia kauppoja. Täytyy kuitenkin muistaa, että tiedon helpossa levitettävyydessä ja asiakkaiden suuressa vaikutusmahdollisuudessa piilee myös riskinsä: "Hyvä kello kauas kuuluu ... ja paha vielä kauemmas". Mielestäni tämä seikka kuitenkin vaan terävöittää yritykset & markkinoijat tekemään hyvää markkinointia.

Toinen muutos, joka meissä kuluttajissa on tapahtunut, on se, että oletamme saavamme kaiken "nyt tässä ja heti" ja jos joku  yritys ei sitä pysty tarjoamaan, vaihdamme toiseen. Siinäkin mielessä jokaisen yrittäjän olisi hyvä hiukan perehtyä kuluttajakäyttäytymiseen ja miettiä omia keinoja ja mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa... ehkä kirjoittelen siitä sitten joku toinen kerta. :)

Uskon, että alkanut koulutus antaa minulle paljon uusia eväitä – joko alan yrittäjänä toimimiselle, tai sitten muihin markkinoinnin tehtäviin jossain muualla. Yritän tuoda tässä blogissa esiin asioita, jotka mietityttävät minua erityisen paljon. Välillä voi olla enemmän asiaa, välillä pohdintaa omasta elämästä, oppimisesta ja työskentelystä markkinoinnin parissa. Toivottavasti kuitenkin löydät tämän blogin hyödylliseksi ja "pysyt kuulolla"! :)

p.s. Jos harjoittaa sisältömarkkinointia esim. blogin muodossa, pitäisi blogia päivittää vähän useammin kuin puolen vuoden välein... ;) Tässä siis oma kehittymisen paikka!

maanantai 23. maaliskuuta 2015

Printtimainonta ei ole kuollut

Printtimainonta jatkoi laskuaan”,  ”Mainostajat aikovat vähentää edelleen printtimainontaa”...
Uutiset kertovat karun totuuden. Karun ainakin näin printtimainontaa tekevän pienyrittäjän näkökulmasta. Siitä huolimatta Markkinointi & Mainonta -lehti uutisoi tammikuussa, että printtimainonta on yhä kuluttajien suosikki. Ainakin jos on uskominen Sanomalehtien Liiton julkaisemaa Kansallista Mediatutkimusta, jonka mukaan suomalainen kuluttaja suhtautuu myönteisimmin mainontaan paperilla. Kärjessä ovat sanomalehdet, ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet sekä aikakauslehdet. ”Sähköiset mediat jäävät kauas painettujen medioiden muodostamasta kärjestä”, kertoo Sanomalehtien Liitto.

Ja miksemme uskoisi tutkimusta. Ainakin itseäni kuluttajana sähköiset mainokset ärsyttävät, koska niitä ei pysty itse hallinnoimaan samalla tavalla kuin lehtimainoksia, jonka voi joko lukea tai jättää lukematta. Internet-sivuilla olevat mainokset haluan sulkea saman tien, mutta sanomalehdessä – etenkin paikallislehdessä – katson ja luen mainoksetkin tarkkaan.

Kaikkein ärsyttävimpiä ovat sähköiset mainokset, jotka edellyttävät jonkin toiminnallisuuden ennen kuin ne poistuvat. Oli se sitten ruksista sulkeminen tai tietyn ajan odottaminen ennen kuin mainoksesta pääsee eteenpäin. Sen sijaan, että katsoisin mainosta ja antaisin sen vaikuttaa omaan ostokäyttäytymiseeni, tuijotan sekuntikelloa, joka näyttää kuinka kauan menee ennen kuin pääsen ohittamaan mainoksen ja katsomaan haluamaani sisältöä.

Staattiset mainokset nettisivujen reunoissa eivät sen sijaan aiheuta minussa vastaavaa ahdistusta, vaan niitä silmäilen ihan vapaaehtoisesti, ja jopa klikkaan jos mainos minua kiinnostaa. Mutta nehän ovatkin vähän kuin lehtimainoksia – olemassa, mutta mukavasti syrjässä odottaen omaa reagointiani. :)

Nykypäivänä median ja mainosten tunkeutuessa kaikkialle, ja vieläpä oman nettikäyttäytymiseni perusteella valikoituen, tuntuvat mainokset paperilla erityisen mukavilta. Sähköinen mainonta on kuitenkin kustannustehokasta, varsinkin kun sitä voidaan kohdentaa juuri oikeille kohderyhmille. Siitä huolimatta se ei ole välttämättä kuluttajan näkökulmasta katsottuna miellyttävää. Mainostajan kannattaakin tarkkaan miettiä minkälaista sähköistä mainontaa julkaisee, jotta se ei käänny itseään vastaan. On ihan hyvä pohtia asioita siltäkin kannalta, mitä itse kuluttajana arvostaa.

Uutinen printtikatalogien palaamisesta sai hymyn huulilleni. Kaikki printti ei siis ole kuollut ja kuopattu, vaan palaa uudistuneena ja asiakasystävällisempänä takaisin. Vaikka markkinointiviestintä vääjämättä sähköistyy entisestään, on hyvä kuunnella myös kuluttajien mielipiteitä!

perjantai 23. tammikuuta 2015

Hyvä logo?
Viimeksi paneuduin yritystunnukseen ja sen tarpeellisuuteen osana pienen yrityksen markkinointiviestintää. Näen, että logo on ensimmäinen asia, joka jokaisen yrityksen perustaneen kannattaa teettää. Logosuunnitteluun liittyy kiinteästi myös yrityksen muun graafisen ilmeen suunnittelu, joten vasta näiden ollessa kunnossa, kannattaa ryhtyä tilaamaan ja toteuttamaan esimerkiksi kotisivuja, liiketilan ikkunateippejä tai käyntikortteja.


Logosuunnittelijana olen huomannut, että tunnusta tilaavia tahoja on karkeasti jaoteltuna yleensä kahta erilaista. Niitä, joilla on jo selkeä näkemys omasta logosta tai tunnuksesta, eli sen kirjasintyylistä, väreistä ja liikemerkin ideasta. Ja sitten on niitä, jotka antavat suunnittelijalle täysin vapaat kädet. Nyt paljastan, kummasta asiakastyypistä minä suunnittelijana pidän enemmän... molemmista aivan yhtä paljon! On hienoa päästä toteuttamaan valmiiksi tunnus, josta on piirtynyt asiakkaan mieleen jo selvä ajatus. Ja on hienoa päästä ideoimaan tunnus täysin alusta alkaen miettien asiakasyrityksestä itselle syntynyttä kuvaa ja sen toimialaa. Ja yleensä nekin asiakkaat, joilla on hyvin tarkka mielikuva tulevasta logostaan, ottavat hyvillä mielin vastaan mahdollisia parannusehdotuksia logon suhteen - jos sellaisia on.

Minkälainen sitten on hyvä yritystunnus?  

Siihenkin on varmasti todella monia ns. oikeita vastauksia, mutta omasta mielestäni logosuunnitteluun pätee hyvin sanonta ”Yksinkertainen on kaunista”. 

Tunnusta suunniteltaessa teen monia erilaisia versioita, ja mitä enemmän alan riisua näitä versioita yksinkertaisimmiksi, sitä paremmaksi tunnus muuttuu - niin ulkoasultaan kuin käytettävyydeltään. Tunnusta suunniteltaessa ei voi miettiä ainoastaan miltä se näyttäisi esimerkiksi liikkeen ikkunateippauksissa tai isossa mainostaulussa, vaan on otettava huomioon, että sitä pitää voida käyttää tarvittaessa myös huomattavasti pienemmässä koossa, aina laskupohjasta mainoskyniin saakka.

Tunnuksen suunnittelun lähtökohtana voi olla monta eri ajatusta, kuten itse myytävä tuote tai palvelu, tuotteen tai yrityksen nimi tai sen historia, toimialaa kuvaava asia tai yrityksen alkukirjain.  Esimerkiksi kukkakaupalla voi olla liikemerkkinä kukka (tuote tai palvelu) tai kampaamolla sakset (toimialaa kuvaava asia). Liikemerkki ei kuitenkaan aina ole välttämätön, vaan pelkkä logo, eli yrityksen nimen kirjoitusasu voi joskus toimia paremmin. Ei siis ole välttämätöntä ns. tunkea väkisin logon yhteyteen aivan liian yksityiskohtaista liikemerkkiä, joka kuvaa vaikkapa autokaupalla tarkkaan piirrettyä autoa. Pelkistetty auton muotoa jäljittelevä graafinen elementti voi sen sijaan tässä tilanteessa olla huomattavasti tehokkaampi, jos jonkinlaista liikemerkkiä halutaan käyttää.

Moni yritys tunnistetaan yksinkertaisen logon avulla, ilman graafista merkkiä logon yhteydessä. Näistä esimerkkeinä mm. Coca-Cola, Nokia, Canon ja Sony. Logoa on myös ajan kuluessa voitu yksinkertaistaa aiemmin olemassa olleesta versiosta, koska on huomattu yksinkertaisen toimivan paremmin. Logosta voidaan käyttää myös erilaisia versioita eri käyttökohteissa; logo itse tuotteessa voi olla hyvinkin yksinkertainen ja ilman taustaa tai merkkiä, mutta painotuotteissa tai tuotteiden pahvilaatikoissa tunnuksen taustalla on jokin kuvio tai väri.  

Joissain tapauksissa taas itse liikemerkistä, eli graafisesta merkistä tunnuksen osana, tulee kaikkein tunnetuin ja sitä voidaan hyvin käyttää pelkästään niin tuotteissa kuin markkinointimateriaaleissa. Tästä hyvä esimerkki on Apple:n omenaliikemerkki. Tunnukseen voidaan myös liittää logon alle jokin slogan tai muu selventävä teksti, jolla on oma paikkansa. Näin ollen myös se kuuluu osana yritystunnukseen.

Tunnusta suunniteltaessa on suunnittelija miettinyt typografian tarkkaan ja harkinnut huolella mikä värimaailma sopii yrityksen toimialaan tai tuotteisiin. Itse otan huomioon logoa suunnitellessani myös pienyrittäjän mieltymykset ja toiveet, mutta asiakkaan kannattaa kuunnella suunnittelijan mielipidettä siitä, mikä väritys tunnuksessa ammattilaisen mielestä toimisi paremmin. Joskus sopiva värimaailma on jokin muu kuin yrittäjän lempiväri, sillä aina se lempiväri ei yksinkertaisesti vaan toimi, vaan antaa yrityksestä esimerkiksi väärän mielikuvan. 

Pienyrittäjän logon suunnittelussa katson kuitenkin, etten käytä myöskään yrittäjän ns. inhokkiväriä. Logo tehdään yrittäjälle ja se on hänen käytössään jatkuvasti. Jos logo ei ole mieluisa, sitä ei halua käyttää, vaan logo jää turhaksi investoinniksi ja ollaan alkupisteessä tunnettuuden kasvattamisen osalta. 

Parhaassa tapauksessa yrityksen tunnus on ”omistajansa näköinen”, ammattimaisen mielikuvan antava ja luotettavuutta herättävä. Logo voi olla myös humoristinen ja leikittelevä, mutta siinä kannattaa olla varovainen, sillä tunnuksen ei missään nimessä pidä antaa yrityksestä vääränlaista kuvaa.

Harvemmin kukaan voi luoda sellaista yritystunnusta, joka olisi aivan jokaisen mielestä erinomainen, ”kauneus kun on katsojan silmässä”. Logosuunnittelijaa etsiessä kannattaakin tutkailla suunnittelijoiden kotisivuja ja referenssejä, joista pääsee näkemään kunkin suunnittelijan oman jäljen. Näin voi löytää sen itselleen sopivan suunnittelijan, jonka kanssa parhaassa tapauksessa kaikki sujuu nappiin heti ensimmäisellä kerralla!


Alla vielä muutama suunnittelemani yritystunnus:
perjantai 16. tammikuuta 2015

Yrityksen ensimmäinen markkinointitoimenpide: Tilaa oma uniikki logo!Pienyrittäjät, esimerkiksi toiminimellä toimivat, ovat yleensä yksin vastuussa kaikesta yrityksensä toiminnasta. Toimialasta riippuen joitain toimintoja on saatettu ulkoistaa, ehkä yleisimmin ainakin kirjanpito, mutta muut tehtävät tehdään oman yrityksen pyörittämisen sivussa. Näistä yksi on usein markkinointi ja mainonta, vaikka senkin ulkoistamisella voisi olla pitkällä tähtäimellä tulosta tuottavat seuraukset.

 

Ensimmäisen kirjoitukseni aiheena on yritystunnus ja sen merkitys. Yritystä perustettaessa - oli kyseessä sitten isompi kymmeniä henkilöitä työllistävä osakeyhtiö tai pieni yhden hengen toiminimi - on mielestäni tärkein markkinointiteko teettää yritykselle oma yritystunnus tai logo.  

Logo, eli se vakiintunut tapa, jolla yrityksen nimi kirjoitetaan, on tärkeä tunnettuuden luomisen ja kasvattamisen kannalta. Kun alusta alkaen käytetään samaa graafista ilmettä, jää yritys helpommin potentiaalisten asiakkaiden muistiin, verrattaessa tilanteeseen jossa yritys käyttää jokaisessa lehti-ilmoituksessa, käyntikortissa tai näyteikkunan teippauksissa erilaista tapaa kirjoittaa oma nimensä.

Usein ajatellaan, että logosta puhuttaessa tarkoitetaan merkkiä yrityksen nimen vieressä. Itse asiassa tämä graafinen merkki, tunnus tai symboli ilman yrityksen nimeä on yleisesti Suomessa tunnettu nimellä liikemerkki. Nämä yhdessä, eli logo ja liikemerkki, muodostavat yritystunnuksen

Sekaannuksia aiheuttaa erityisesti se, että englanniksi juuri logolla (logo) tunnutaan tarkoittavan itse graafista merkkiä ja logotyypillä (logotype) tuotteen tai yrityksen nimen kirjoitettua asua.

Kuitenkin käytännössä on aivan sama millä nimellä yrittäjä tunnustaan kutsuu, jos sitä suunniteltaessa logon tilaaja ja suunnittelija puhuvat ns. samaa kieltä, eli päästään yhteisymmärrykseen halutaanko pelkkä kirjoitusasu, vai mukaan myös graafinen merkki. Sen tähden itsekin saatan tässä kirjoituksessa käyttää myös termiä logo tarkoittaen kuitenkin yritystunnusta.

Miksi kannattaa teettää tunnus ammattilaisella?

Kuten jo aiemmin mainitsin, tärkein tunnuksen tehtävä on luoda yritykselle tunnistettava ilme, jonka avulla erotutaan kilpailijoista ja muista toimijoista. Tunnuksen lisäksi myös muu visuaalinen ilme vaikuttaa näihin seikkoihin, mutta tunnus on mielestäni kaikkein tärkein. Tunnusta tilattaessa kannattaa kuitenkin tilata samalla myös koko graafisen ilmeen suunnittelu, jolloin voi käyttää tiettyjä fontteja, värejä ja graafisia muotoja esimerkiksi kotisivuilla tai printtiviestinnässä.

Logo perustuu usein jo olemassa olevaan kirjasintyyppiin, eli fonttiin, mutta muokkaamalla kirjainten ulkonäköä, sijoittelua, suhteellista kokoa ja väritystä, siitä saadaan uniikki logo. Logoon voidaan liittää liikemerkki, joka jollain tapaa kuvaa yrityksen toimintaa, tuotetta, palvelua, arvoa tai tavoiteltua imagoa. 

Logoa ja liikemerkkiä voidaan käyttää myös yksin ja erikseen, jos logon suunnittelija on niin suunnitellut. Tämä selviää yleensä graafisesta ohjeistuksesta, jossa kerrotaan logon käytöstä ja sen rajoituksista. On siis oleellista, että jos teettää yritykselleen tunnuksen, kannattaa noudattaa tekijän ohjeita myös sen käytössä. Muuten voidaan olla tunnettuuden kannalta samassa tilanteessa kuin silloin, kun tunnusta ei ole edes olemassa, vaan nimi laitetaan eri paikkoihin milloin milläkin fontilla  - vähän sen mukaan, millä fiiliksellä yrittäjä milloinkin on. 

Yritystunnuksen teettäminen ei ole loppujen lopuksi suuri investointi. Tietenkin hintoja logoille on lähes yhtä monta kuin on logosuunnittelijoitakin, mutta joka tapauksessa näen tunnuksen teettämisen ammattilaisella erittäin järkevänä, jopa tärkeimpänä markkinointi-investointina heti yritystä perustettaessa. 

Tunnuksen teettämisellä on myös merkittäviä taloudellisia etuja jatkoa ajatellessa. Kun tarvitset logoa esimerkiksi lehti-ilmoitukseen, voit toimittaa ilmoituksen taittajalle heti oikeanlaisen painokelpoisen version logosta kuvana tai vektorigrafiikkana, sen sijaan, että joka kerta joutuisit eri tahoille selittämään millä fontilla ja välistyksellä yrityksesi nimi olisi hyvä kirjoittaa. Tai pahemmassa tapauksessa, antaisit joka kerta eri taittajalle vapaat kädet yrityksen nimen kirjoittamiseen. Silloin visuaalisen ilmeen kirjavuus on taattu, eikä tunnettuutta pääse syntymään. Valmista logoa käytettäessä säästät siis niin omaa kuin markkinointisi toteuttavan tahon aikaa, ja näin ollen myös rahaa. 

Seuraavassa kirjoituksessani tulen paneutumaan itse logosuunnitteluun ja siihen minkälaiset ovat mielestäni hyvän logon ominaisuudet.

Alla on muutama suunnittelemani yritystunnus:

Kauneushuone Gaiga - logon suunnittelu vuonna 2014
Mirena-Asut - logon suunnittelu vuonna 2013
Seeterin kartano - logon suunnittelu vuonna 2012
Suomen maatalousmuseo Sarka - logon uudistus vuonna 2010

Pääset tutustumaan joihinkin minun luomiini tai toteuttamiin logoihin ja tunnuksiin myös kotisivuillani www.ta-taitto.fi.