perjantai 16. tammikuuta 2015

Yrityksen ensimmäinen markkinointitoimenpide: Tilaa oma uniikki logo!Pienyrittäjät, esimerkiksi toiminimellä toimivat, ovat yleensä yksin vastuussa kaikesta yrityksensä toiminnasta. Toimialasta riippuen joitain toimintoja on saatettu ulkoistaa, ehkä yleisimmin ainakin kirjanpito, mutta muut tehtävät tehdään oman yrityksen pyörittämisen sivussa. Näistä yksi on usein markkinointi ja mainonta, vaikka senkin ulkoistamisella voisi olla pitkällä tähtäimellä tulosta tuottavat seuraukset.

 

Ensimmäisen kirjoitukseni aiheena on yritystunnus ja sen merkitys. Yritystä perustettaessa - oli kyseessä sitten isompi kymmeniä henkilöitä työllistävä osakeyhtiö tai pieni yhden hengen toiminimi - on mielestäni tärkein markkinointiteko teettää yritykselle oma yritystunnus tai logo.  

Logo, eli se vakiintunut tapa, jolla yrityksen nimi kirjoitetaan, on tärkeä tunnettuuden luomisen ja kasvattamisen kannalta. Kun alusta alkaen käytetään samaa graafista ilmettä, jää yritys helpommin potentiaalisten asiakkaiden muistiin, verrattaessa tilanteeseen jossa yritys käyttää jokaisessa lehti-ilmoituksessa, käyntikortissa tai näyteikkunan teippauksissa erilaista tapaa kirjoittaa oma nimensä.

Usein ajatellaan, että logosta puhuttaessa tarkoitetaan merkkiä yrityksen nimen vieressä. Itse asiassa tämä graafinen merkki, tunnus tai symboli ilman yrityksen nimeä on yleisesti Suomessa tunnettu nimellä liikemerkki. Nämä yhdessä, eli logo ja liikemerkki, muodostavat yritystunnuksen

Sekaannuksia aiheuttaa erityisesti se, että englanniksi juuri logolla (logo) tunnutaan tarkoittavan itse graafista merkkiä ja logotyypillä (logotype) tuotteen tai yrityksen nimen kirjoitettua asua.

Kuitenkin käytännössä on aivan sama millä nimellä yrittäjä tunnustaan kutsuu, jos sitä suunniteltaessa logon tilaaja ja suunnittelija puhuvat ns. samaa kieltä, eli päästään yhteisymmärrykseen halutaanko pelkkä kirjoitusasu, vai mukaan myös graafinen merkki. Sen tähden itsekin saatan tässä kirjoituksessa käyttää myös termiä logo tarkoittaen kuitenkin yritystunnusta.

Miksi kannattaa teettää tunnus ammattilaisella?

Kuten jo aiemmin mainitsin, tärkein tunnuksen tehtävä on luoda yritykselle tunnistettava ilme, jonka avulla erotutaan kilpailijoista ja muista toimijoista. Tunnuksen lisäksi myös muu visuaalinen ilme vaikuttaa näihin seikkoihin, mutta tunnus on mielestäni kaikkein tärkein. Tunnusta tilattaessa kannattaa kuitenkin tilata samalla myös koko graafisen ilmeen suunnittelu, jolloin voi käyttää tiettyjä fontteja, värejä ja graafisia muotoja esimerkiksi kotisivuilla tai printtiviestinnässä.

Logo perustuu usein jo olemassa olevaan kirjasintyyppiin, eli fonttiin, mutta muokkaamalla kirjainten ulkonäköä, sijoittelua, suhteellista kokoa ja väritystä, siitä saadaan uniikki logo. Logoon voidaan liittää liikemerkki, joka jollain tapaa kuvaa yrityksen toimintaa, tuotetta, palvelua, arvoa tai tavoiteltua imagoa. 

Logoa ja liikemerkkiä voidaan käyttää myös yksin ja erikseen, jos logon suunnittelija on niin suunnitellut. Tämä selviää yleensä graafisesta ohjeistuksesta, jossa kerrotaan logon käytöstä ja sen rajoituksista. On siis oleellista, että jos teettää yritykselleen tunnuksen, kannattaa noudattaa tekijän ohjeita myös sen käytössä. Muuten voidaan olla tunnettuuden kannalta samassa tilanteessa kuin silloin, kun tunnusta ei ole edes olemassa, vaan nimi laitetaan eri paikkoihin milloin milläkin fontilla  - vähän sen mukaan, millä fiiliksellä yrittäjä milloinkin on. 

Yritystunnuksen teettäminen ei ole loppujen lopuksi suuri investointi. Tietenkin hintoja logoille on lähes yhtä monta kuin on logosuunnittelijoitakin, mutta joka tapauksessa näen tunnuksen teettämisen ammattilaisella erittäin järkevänä, jopa tärkeimpänä markkinointi-investointina heti yritystä perustettaessa. 

Tunnuksen teettämisellä on myös merkittäviä taloudellisia etuja jatkoa ajatellessa. Kun tarvitset logoa esimerkiksi lehti-ilmoitukseen, voit toimittaa ilmoituksen taittajalle heti oikeanlaisen painokelpoisen version logosta kuvana tai vektorigrafiikkana, sen sijaan, että joka kerta joutuisit eri tahoille selittämään millä fontilla ja välistyksellä yrityksesi nimi olisi hyvä kirjoittaa. Tai pahemmassa tapauksessa, antaisit joka kerta eri taittajalle vapaat kädet yrityksen nimen kirjoittamiseen. Silloin visuaalisen ilmeen kirjavuus on taattu, eikä tunnettuutta pääse syntymään. Valmista logoa käytettäessä säästät siis niin omaa kuin markkinointisi toteuttavan tahon aikaa, ja näin ollen myös rahaa. 

Seuraavassa kirjoituksessani tulen paneutumaan itse logosuunnitteluun ja siihen minkälaiset ovat mielestäni hyvän logon ominaisuudet.

Alla on muutama suunnittelemani yritystunnus:

Kauneushuone Gaiga - logon suunnittelu vuonna 2014
Mirena-Asut - logon suunnittelu vuonna 2013
Seeterin kartano - logon suunnittelu vuonna 2012
Suomen maatalousmuseo Sarka - logon uudistus vuonna 2010

Pääset tutustumaan joihinkin minun luomiini tai toteuttamiin logoihin ja tunnuksiin myös kotisivuillani www.ta-taitto.fi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti