torstai 15. lokakuuta 2015

Kohti arvolähtöistä markkinointia

Sosiaalinen media on täynnä neuvoja ja ohjeita kuinka yrittäjien tulisi näkyä ja kuulua jatkuvasti eri sosiaalisen median kanavissa. Vinkit ovat hyvinkin yksityiskohtaisia ja neuvotaan minkälaisia, ja jopa kuinka usein päivityksiä pitäisi tehdä eri medioissa, jotta saisi mahdollisimman suuren näkyvyyden. Isoilla yrityksillä on omat some-osastonsa ja -vastaavansa, mutta esimerkiksi yksinyrittäjän voi olla vaikea löytää aikaa aktiiviselle somettamiselle. Itselläni tulee jopa some-ahdistus, kun mietin, etten pysty toimimaan siellä niin kuin "pitäisi".

Asia on ajankohtainen ja sai minut ajattelemaan mikä onkaan se markkinoinnin peruslähtökohta? Mahdollisimman monta seuraaja ja tykkääjää, vai aito kiinnostus asiakasta kohtaan? Kirjoitukseni avulla voit toivottavasti miettiä omaa markkinointiasi ja toimintaasi...

Philip Kotler, yhdysvaltalainen markkinoinnin isäksikin kutsuttu kansainvälisen markkinoinnin professori määrittelee markkinoinnin seuraavasti: ”Markkinointi on sosiaalinen prosessi, jonka kautta yksilöt ja ryhmät tyydyttävät tarpeitaan ja halujaan vaihtamalla tuotteita ja luomalla arvoa muiden kanssa.”

Käytännössä markkinointia on siis kaikki mitä yritys tekee: tuotteen suunnittelusta, jakelukanavien ja kauppapaikkojen suunnitteluun ja valintaan, hinnoittelusta viestintään ja mainontaan. Markkinoinnin 4P-malli (product, place, price, promotion) on yhä ajankohtainen, mutta siihen on lisätty kolme uutta P:tä (people, process, physical environment). Tärkein lisäys on mielestäni people – ihmiset, eli asiakas.

Jokainen yrityksen työntekijä tekee omalta osaltaan markkinointia ja luo tuotteelle tai palvelulle arvoa yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakaspalvelun ja kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä ilman tuotteen tai palvelun loppukäyttäjää, ei ole kannattavaa yritystoimintaa. Jo tuotesuunnittelun tai palvelun lähtökohtien tulee pohjautua ajatukseen “mitä asiakas tarvitsee?”, ei itse tuotteeseen tai palveluun, jolle luodaan tarve.

Markkinoinnin alkuaikojen tuotelähtöisestä markkinoinnista on siirrytty asiakaskeskeiseen markkinointiin, ja nyt ollaan hyvää vauhtia siirtymässä kohti arvolähtöistä markkinointia. Markkinoinnin kultaisen säännön – asiakas on kuningas – lisäksi on ymmärrettävä, että ihmisiä ei voida enää kohdella pelkkinä kuluttajina, vaan henkisinä ja tuntevina ihmisinä. Oleellista onkin pyrkiä koskettamaan asiakkaiden mieltä ja sydäntä. (Markkinointi 3.0, Kotler 2011)

Nykypäivänä yhteydenpito asiakkaisiin on aiempaa helpompaa esimerkiksi sosiaalisen median avulla. Yrityksen toiminnan tulee olla entistä läpinäkyvämpää – kaikenlainen päälle liimattu vastuullisuus tai epäuskottava maineen kiillotus paljastuvat hyvin äkkiä. Asiakkaita myös palvellaan nykyään sosiaalisen median kanavissa, jolloin inhimillisyys nousee keskiöön ja aito yhteydenpito asiakkaiden kanssa korostuu. Asiakasta onkin syytä pitää yhtenä tärkeimmistä yhteistyökumppaneistasi, jolla on myös suuri vaikutusvalta omiin verkostoihinsa.

Kotlerin Markkinointi 3.0 -kirjasta nousi mielestäni yksi erittäin hyvä pointti, jonka haluan jakaa vielä tähän loppuun: "Markkinoijien ja kuluttajien välinen kahtiajako on aika heittää romukoppaan, sillä markkinoijat ovat myös itse kuluttajia. Ja kuluttajat ovat tänä päivänä yhä vahvemmin myös markkinoijia. Olemme siis samanaikaisesti sekä markkinoijia että kuluttajia."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti